သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စုပေါင်းအပြေးပြိုင်ပွဲ

03 Nov 2019
Suzuki Social News

Place: Thilawa Special Economic Zone

Items: Suzuki Logo Running Shirt, Recycle Bag, Water Bottle, Cup and keychain

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန် စုပေါင်းအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက် အပြေးပြိုင်ပွဲဝင်သုံးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆူဇူကီး ၀န်ထမ်းများ၊ Suzuki Fan များသည် ဒေသခံများနှင့်အတူ အပြေးပြိုင်ပွဲတွင် ပျော်ရွှင်စွာ ၀င်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါသည်။

Arrow Left Icon
Menu
Arrow Right Icon
Hide

Mission Statement

(a) Develop products of superior value by focusing on the customer. (b) Establish a refreshing and innovative company through teamwork.
(c) Strive for individual excellence through continuous improvement.

(က) ဝယ်ယူသုံးစွဲသူကို အဓိကထားပြီး ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိ ထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရန်။ (ခ) အသင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အားသစ်လောင်းသော ရှေ့ပြေးကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ဆောက်သွားရန်။
(ဂ) သီးခြားပြောင်မြောက်စွာ အစဉ်တိုးတက်ကြိုးစားအားထုတ်ရန်။

(က) ဝယ်ယူသုံးစွဲသူကို အဓိကထားပြီး ထိပ်တန်းအရည်အသွေးရှိ ထုတ်ကုန်များ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရန်။ (ခ) အသင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အားသစ်လောင်းသော ရှေ့ပြေးကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ဆောက်သွားရန်။
(ဂ) သီးခြားပြောင်မြောက်စွာ အစဉ်တိုးတက်ကြိုးစားအားထုတ်ရန်။

Official Suzuki Myanmar Motor
Chat with Us